Browse Items

  • Dziedzina is exactly "Inne"

Uchwała_KRRP_74_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 74/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwała_KRRP_73_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 73/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za 2017 r.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwała_KRRP_72_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 72/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwała_KRRP_71_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 71/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwała_KRRP_70_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 70/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do Międzynarodowej Unii Adwokatów (UIA)

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwała_KRRP_69_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 69/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do Federacji Adwokatur Europejskich (FBE)

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwała_KRRP_68_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 68/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (AIJA)

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwała_KRRP_67_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 67/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwała_KRRP_66_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 66/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwała_KRRP_65_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 65/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2018

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2