Browse Items

  • Tags: Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Uchwała_Prezydium KRRP_222_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 222/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_71_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 71/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2