Przeglądaj publikacje

  • Dziedzina zawiera dokładnie "Ustrojowe przepisy wewnętrzne"

04.pdf
Uchwała Nr 40/VIII/2011 KRRP z dnia 20 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

10.pdf
Uchwała Nr 65/VII/2009 KRRP z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

75e22bf9a38cf10d9b055afcca4243fe.pdf
Uchwała Nr 7/VIII/2010 KRRP z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

23.pdf
Uchwała Nr 69/VII/2009 KRRP z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

24.pdf
Uchwała Nr 156/VII/2010 KRRP z dnia 15 października 2010 r. w sprawie ustanowienia Dnia Radcy Prawnego.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

25.pdf
Uchwała Nr 134/VII/2010 KRRP z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia insygniów samorządu radców prawnych oraz zasad ich używania.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

27.pdf
Uchwała Nr 140/VIII/2012 KRRP z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie tablic informacyjnych o wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

28.pdf
Uchwała Nr 61/VIII/2011 KRRP z dnia 30 września 2011 r. w sprawie logo Krajowej Izby Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Etykiety: ,

uchwala 688_iv_99 krrp.pdf
Uchwała Nr 688/IV/99 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 668/IV/99 z dnia 15.01.1999 w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Nr 594 V 2003 KRRP z dnia 9.09.2003.pdf
Uchwała Nr 594/V/2003 KRRP z dnia 09 września 2003 r. w sprawie stanowiska KRRP odnośnie zwalniania radców prawnych z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej (art.180§2 kpk).

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2