Browse Items

  • Data is exactly "2014-10-22"

Uchwała Nr 95/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała Nr 96/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała Nr 97/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała Nr 98/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała_Prezydium_101_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 101/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Naukowej kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_Prezydium_99_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 99/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego radców prawnych wchodzących w skład redakcji dwumiesięcznika samorządu radców prawnych „Radca prawny”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_Prezydium_94_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 94/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w 2015 r.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_Prezydium_93_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 93/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r. w sprawie tematyki szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku 2015 oraz zasad kwalifikacji uczestników poszczególnych form doskonalenia zawodowego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2