101/IX/2014 Prezydium KRRP

Title

101/IX/2014 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 101/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Naukowej kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący