Browse Items

  • Data is exactly "2015-12-17"

Uchwała_Prezydium_204_IX_2015.pdf
Uchwała nr 204/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2