204/IX/2015 Prezydium KRRP

Tytuł

204/IX/2015 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 204/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2016

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący