Browse Items

  • Data is exactly "2016-10-07"

Uchwała_KRRP_134_IX_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 134/IX/2016 KRRP z dnia 7 października 2016 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_135_IX_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 135/IX/2016 KRRP z dnia 7 października 2016 r. w sprawie przedłożenia XI Krajowemu Zjazdowi Radców Prawnych projektu uchwały w sprawie wytycznych działania samorządu i jego organów na lata 2016-2020

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_136_IX_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 136/IX/2016 KRRP z dnia 7 października 2016 r. w sprawie Planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2017

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_137_IX_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 137/IX/2016 KRRP z dnia 7 października 2016 r. zmieniająca Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_138_IX_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 138/IX/2016 KRRP z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2