Browse Items

  • Data is exactly "2017-11-06"

Stanowisko Prezydium KRRP 2017.11.06_jawnosc zycia publicznego.pdf
Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie niektórych rozwiązań zawartych w przedłożonym projekcie ustawy o jawności życia publicznego

Typ dokumentu: Stanowisko, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2