Browse Items

  • Data is exactly "2017-12-07"

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_146_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 146/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wskazania kandydata na członka komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_148_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 148/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu i harmonogramu pracy Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych na 2018 rok

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_154_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 154/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu i harmonogramu pracy Komisji Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych na 2018 rok

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_145_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 145/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2