Browse Items

  • Tags: komisja egzaminacyjna II stopnia

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_146_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 146/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wskazania kandydata na członka komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_144_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 144/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_111_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 111/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2