Browse Items

  • Tags: do przeprowadzania wyborów do organów samorządu

UCHWAŁA_KRRP_183_X_2020.pdf
Uchwała nr 183/X/2020 z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Zespołu do spraw opracowania propozycji zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad podejmowania uchwały przez organy samorządu.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2