183/X/2020 KRRP

Title

183/X/2020 KRRP

Description

Uchwała nr 183/X/2020 z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Zespołu do spraw opracowania propozycji zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad podejmowania uchwały przez organy samorządu.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący