Browse Items

  • Tags: egzamin radcowski 2015

Uchwała_Prezydium_119_IX_2014.pdf
Uchwała nr 119/IX/2014 Prezydium KRRP z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do dodatkowych komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_Prezydium_115_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 115/IX/2015 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do dodatkowych komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2