119/IX/2015 Prezydium KRRP

Title

119/IX/2015 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 119/IX/2014 Prezydium KRRP z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do dodatkowych komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r.

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący