Browse Items

  • Tags: kandydat

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_499_X_2019.pdf
Uchwała nr 499/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 30 maja 2019 r. – w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_423_X_2019.pdf
Uchwała nr 423/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 6 lutego 2019 r. – w sprawie wskazania kandydata na członka komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2