423/X/2019 Prezydium KRRP

Title

423/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 423/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 6 lutego 2019 r. – w sprawie wskazania kandydata na członka komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący