Browse Items

  • Tags: kolokwia w roku szkoleniowym 2020

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_638_X_2019.pdf
Uchwała nr 638/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2020.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2