566/X/2019 Prezydium KRRP

Tytuł

566/X/2019 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 566/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawncyh.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący