565/X/2019 Prezydium KRRP

Tytuł

565/X/2019 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 565/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Regulaminu postępowania mediacyjnego.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący