Browse Items

  • Tags: tekst jednolity

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_776_X_2020.pdf
Uchwała nr 776/X/2020 Prezydium KRRP z dnia 19 kwietnia 2020 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_775_X_2020.pdf
Uchwała nr 775/X/2020 Prezydium KRRP z dnia 19 kwietnia 2020 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_717_X_2020.pdf
Uchwała nr 717/X/2020 Prezydium KRRP z dnia 15 stycznia 2020 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_566_X_2019.pdf
Uchwała nr 566/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawncyh.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_565_X_2019.pdf
Uchwała nr 565/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Regulaminu postępowania mediacyjnego.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_564_X_2019.pdf
Uchwała nr 564/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_562_X_2019.pdf
Uchwała nr 562/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_474_X_2019.pdf
Uchwała nr 474/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 4 kwietnia 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_413_X_2019.pdf
Uchwała nr 413/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 stycznia 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_412_X_2019.pdf
UCHWAŁA Nr 412/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2