717/X/2020 Prezydium KRRP

Title

717/X/2020 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 717/X/2020 Prezydium KRRP z dnia 15 stycznia 2020 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący