849/X/2020 Prezydium KRRP

Tytuł

849/X/2020 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 849/X/2020 Prezydium KRRP z dnia 19 kwietnia 2020 r. – w sprawie zmiany regulaminu konkursu ,,Ambasador Mediacji”.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący