778/X/2020 Prezydium KRRP

Tytuł

778/X/2020 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 778/X/2020 Prezydium KRRP z dnia 19 kwietnia 2020 r. – w sprawie wzoru zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący