205/X/2020 KRRP

Tytuł

205/X/2020 KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 205/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r.zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów w trakcie zebrania rejonowego oraz wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący