206/X/2020 KRRP

Tytuł

206/X/2020 KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 206/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, proponowanego porządku tego Zjazdu oraz sposobu głosowania na tym Zjeździe

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący