208/X/2020 KRRP

Tytuł

208/X/2020 KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 208/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie przedłożenia XII Krajowemu Zjazdowi Radców Prawnych projektów uchwał

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący