207/X/2020 KRRP

Tytuł

207/X/2020 KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 207/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący