102/IX/2014 Prezydium KRRP

Title

102/IX/2014 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 102/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i szczegółowych zasad funkcjonowania Centrum Edukacji Prawnej

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący