161/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

161/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 161/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych.

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący