162/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

162/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 162/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący