165/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

165/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 165/XI/2021 Prezydium KRRP w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wydawnictw Krajowej Rady Radców Prawnych.

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący