164/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

164/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący