182/XI/2021 Prezydium KRRP

Tytuł

182/XI/2021 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 182/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały – Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych