181/XI/2021 Prezydium KRRP

Tytuł

181/XI/2021 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 181/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zasad współpracy Krajowej Izby Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych

Data

Kadencja

XI