209/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

209/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 209/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Warszawie

Data

Kadencja

XI