208/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

208/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 208/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Krajowej Rady Radców Prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Białymstoku

Data

Kadencja

XI