224/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

224/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 224/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem KRRP wydarzenia Legal Hackathon

Data

Kadencja

XI