222/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

222/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 222/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Data

Kadencja

XI