310/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

310/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 310/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych Konferencji Naukowej – Kongres Restrukturyzacyjny ,,Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”

Data

Kadencja

XI