457/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

457/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 457/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 153. Konferencji Podatkowej „Kodeks karny skarbowy – unormowania i praktyka”

Data

Kadencja

XI