793/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

793/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 793/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały – Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych

Data

Kadencja

XI