794/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

794/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 794/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały – Regulamin Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Data

Kadencja

XI