818/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

818/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 818/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Data

Kadencja

XI