275/VIII/2012 Prezydium KRRP

Title

275/VIII/2012 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 275/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Data

Kadencja

VIII

Dziedzina