276/VIII/2012 Prezydium KRRP

Title

276/VIII/2012 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 276/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego

Data

Kadencja

VIII

Dziedzina