121/IX/2015 Prezydium KRRP

Title

121/IX/2015 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 121/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący