Regulamin obrad Krajowej Rady Radców Prawnych

Title

Regulamin obrad Krajowej Rady Radców Prawnych

Description

stanowiący załącznik do uchwały Nr 42/VII/2008 KRRP w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych

Data

Status

obowiązujący