277/IX/2016 Prezydium KRRP

Title

277/IX/2016 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 277/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący