278/IX/2016 Prezydium KRRP

Title

278/IX/2016 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 278/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący

Dziedzina